Aktualności Członkowie Dotychczasowe przedsięwzięcia Cele

Szkolne Koło PCK

Aktualności

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  GÓRA GROSZA     

 

Zakończyła się w naszej szkole akcja GÓRA GROSZA prowadzona przez Towarzystwo NASZ DOM pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Zbiórka prowadzona była od września do grudnia.

 

PODSUMOWANIE: W sumie zebrano 31,58 zł.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

1 pażdziernik - Międzynarodowy Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia

13 październik - Światowy Dzień Ratownika Medycznego

Lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze, ratownicy medyczni, dyspozytorzy i kierowcy - w tych dniach świętują ludzie, którzy codziennie trwają w gotowości, by ratować nasze życie i zdrowie.

Codziennie są świadkami ludzkich dramatów, bólu, wydarzeń, które trudno potem wymazać.

Dziękujemy Wam za waszą sumienność, rzetelność i profesjonalizm!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 września - ŚWIATOWY DZIEŃ PIERWSZEJ POMOCY

Pierwsza pomoc — zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej (po przewiezieniu do szpitala).

Zakres pierwszej pomocy

W zakres pierwszej pomocy przedmedycznej wchodzą takie czynności jak ( kolejność jest ważna):

  1. zabezpieczenie miejsca wypadku
  2. sprawdzenie stanu poszkodowanego (podstawowych funkcji życiowych – krążenia, oddechu i świadomości, zlokalizowanie odniesionych urazów)
  3. zapewnienie sobie pomocy, wezwanie pogotowia ratunkowego lub innych specjalistycznych służb ratowniczych
  4. prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zatamowanie krwotoków i działanie przeciwwstrząsowe
  5. wykonanie pozostałych/innych czynności ratunkowych zależnych od stanu poszkodowanego
  6. ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej

Obowiązek udzielania pomocy reguluje prawo. W Polsce, konsekwencje prawne za zaniechanie takiej pomocy przewiduje art. 162 kk:

§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------