Nawigacja

Aktualności

Niedziela 17.12.2017

Harmonogram dzwonków na lekcje i przerwy

 1.  7.35 – 8.20
 2.  8.30 – 9.15
 3.  9.20 – 10.05
 4.  10.10 – 10.55 - ZUPA
 5.  11.05 – 11.50 – II danie
 6.  12.05 – 12.50
 7.  12.55 – 13.40
 8.  13.45 – 14.30

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018, które zapewnia szkoła (oprócz podręczników do języka niemieckiego dla klas IV-VI oraz religii):

 1. Wykaz podręczników dla klas I-III szkoły podstawowej dostępny jest tutaj
 2. Wykaz podręczników dla klas IV-VII szkoły podstawowej dostępny jest tutaj
 3. Wykaz podręczników dla klas II gimnazjum dostępny jest tutaj
 4. Wykaz podręczników dla klas III gimnazjum dostępny jest tutaj

Rodzice we własnym zakresie zakupują z wykazów tylko podręczniki i ćwiczenia do języka niemieckiego dla klas IV, V i VI szkoły podstawowej, do nauki religii we wszystkich klasach oraz tylko ćwiczenia do języka polskiego dla klasy V – „Wyspy szczęśliwe. Zeszyt ćwiczeń z wiadomościami do kształcenia językowego cz.1 i 2”, wyd. WIKING oraz ćwiczenia dla klasy VI - „Wyspy szczęśliwe. Zeszyt ćwiczeń z wiadomościami do kształcenia językowego cz.1 i 2”, wyd. WIKING.

Szkolne Centrum Informacji i Kariery

 1. Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”
 2. W celu zakwalifikowania do projektu niezbędne jest dostarczenie w terminie rekrutacji następujących dokumentów:
  Formularz zgłoszenia – załącznik nr 1

 3. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie dostępna będzie u prowadzącego Spinkę. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie danej szkoły zostanie umieszczona informacja o zakończeniu procesu rekrutacji i miejscu gdzie można uzyskać informacje– zał. nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 4. Osoby zakwalifikowane do projektu w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia/ zajęciach dostarczają podpisane i wypełnione następujące dokumenty:
  a. Deklarację o uczestnictwie w projekcie – załącznik nr 3.
  b. Oświadczenie uczestnika projektu (o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) – załącznik nr 4.
  c. Wypełniony formularz: Zakres danych osobowych do systemu SL 2014 – załącznik nr 5.

 5. § 6 regulaminu  - Warunki udziału w projekcie

  1. Warunkiem ukończenia zajęć i uzyskania zaświadczenia jest:
  a. złożenie podpisanych i poprawnie wypełnionych dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 oraz ust. 9 niniejszego Regulaminu.
  b. uczestnictwo w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego
  c. przygotowanie wspólnie z doradcą Indywidualnego Planu Działania
  2. Warunkiem udziału uczestnika w projekcie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania skutkuje niemożliwością uczestnictwa w projekcie.

Nowy rok szkolny 2017/2018

Nowym obwodem Zespołu Szkoły i Schroniska Młodzieżowego jest część Stryszawy od nr 313 do numeru 787.

Wnioski obowiązujące przy zapisie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 (do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej) lub potwierdzenie realizacji obowiązku szkolnego dzieci od klasy IV.

Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać u dyrektorów :

Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie tel.: 33 8747593
Gimnazjum nr 1 w Stryszawie tel.: 33 8747008

PODRĘCZNIKI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Dowozy i odwozy uczniów Gimnazjum nr 1

Harmonogram planów dowozów i odwozów uczniów z Gimnazjum nr 1 w Stryszawie w roku  szkolnym 2016/2017

dowozy_odwozy_2016.pdf

OGŁOSZENIE

Nowym obwodem Zespołu Szkoły i Schroniska Młodzieżowego jest część Stryszawy od nr 313 do numeru 787.

Od poniedziałku 20 lutego do 20 marca ogłasza się zapisy uczniów na nowy rok szkolny 2017/2018  do klasy pierwszej, czwartej, piątej, szóstej i siódmej  szkoły podstawowej w celu organizacji pracy placówek w nowym roku szkolnym.  Uczniowie klasy pierwszej będą realizować naukę w budynku Gimnazjum – jeden oddział oraz w budynku szkoły u Sarleja – drugi oddział.

Uczniowie klas od IV do VII będą realizować obowiązek szkolny w budynku Gimnazjum.

Ogłasza się również zapisy do oddziału przedszkolnego w budynku szkoły u Sarleja. Do przedszkola można zapisać dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

W celu dokonania zapisu należy wypełnić odpowiedni wniosek (do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej) lub potwierdzenie realizacji obowiązku szkolnego dzieci od klasy IV. Potrzebne dokumenty są dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkoły i Schroniska Młodzieżowego oraz Gimnazjum w Stryszawie, jak również do pobrania w obu placówkach.

Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać u dyrektorów obu placówek.

 • 13.10.2017

  Klasa IV b z wychowawcą mgr Natalią Winiarską-Boike przygotowała tegoroczny apel z okazji święta szkoły.
  Uczniowie recytowali, grali na wielu instrumentach, śpiewali i składali życzenia pracownikom szkoły oraz zaproszonym nauczycielom będącym na emeryturze.

 • 12.09.2017

   

  Spotkanie z Rodzicami odbędzie się 14 września 2017 o godzinie 15:30 ( budynek Gimnazjum).

   

  Godz. 15:30 - zebranie ogólne na świetlicy szkolnej dotyczące organizacji pracy w roku szkolnym 2017/18.

  ok. godz. 16:00 - spotkania z wychowawcami klas.

 • 30.08.2017

  OGŁOSZENIE

  Dyrektor Zespołu Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie ogłasza, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 rozpocznie się w dniu 4 września 2017 r. Mszą Św. w kościele św. Anny w Stryszawie o godz. 8:30, a następnie uroczystym apelem w budynku Gimnazjum w Stryszawie. Następnie odbędą się spotkania z wychowawcami klas w budynku gimnazjum oraz w budynku szkoły u Sarleja.

  Autobusy szkolne odjadą ze Stryszawy Przysłop (autobus zabierze również uczniów z Huciska) oraz Stryszawy Roztoki o godz. 8:10,
  ze Stryszawy Dolnej (SP2) ok. godz. 8:00.

 • 18.06.2017

  Kolejny film Grupy Artystycznej SYNAPSY 


  18 czerwca 2017r. w sali Gimnazjum nr 1 w Stryszawie Grupa SYNAPSY, składająca się z przeważającej części z uczniów naszego gimnazjum, zaprezentowała swój kolejny film. Tym razem bohaterem, którego fragmenty życia przeniesiono na ekran stał się Stanisław Sikora, znany w Polsce i świecie medalier i rzeźbiarz.