Nasz Samorząd Uczniowski...

Samorząd Uczniowski

Nasz Samorząd Uczniowski...

Opiekunowie: 

pani Agata Popielarczyk i pani Natalia Winiarska - Boike

Przewodnicząca szkoły : Klaudia Głuszek

Z-ca :Konrad Pająk

Przedstawiciele SU klas gimnazjalnych: 

Dominika Miklusiak, Patryk Kwak

Sekcja Kulturowa: 

Weronika Polak, Karolina Wala, Kinga Janik

Sekcja Uroczystości:

Krzysztof Elżbieciak, Jakub Mazur, Bartosz Kłapyta

Sekcja Naukowa:
Szymon Krzeszowiak,
Maksymilian Głuszek,Zofia Wajdzik,Agnieszka Okrzesik