Nawigacja

Lista nauczycieli

E-mail
 
 
Magdalena Chorąży biologia
 
 
Justyna Ćwiertnia zaj.techniczne
 
 
Czesława Dyduch dyrektor szkoły
 
 
Elżbieta Gielas chemia, informatyka
 
 
Tomasz Gielas informatyka, zaj.techniczne
gielastom@wp.pl
 
 
Jana Gonczarowa język angielski
 
 
Maria Jończyk historia,wos
 
 
Grażyna Kępa język polski
 
 
Agata Kłapyta religia
 
 
Ewa Kłapyta język niemiecki
 
 
Małgorzata Kłapyta język polski
 
 
Alicja Koczur biblioteka, p.artystyczne
 
 
Izabela Kubasiak zajęcia artystyczne
 
 
Rafał Kukla wychowanie fizyczne
 
 
Marek Małusecki geografia
 
 
Jacek Mika wychowanie fizyczne
 
 
Edyta Spyrka matematyka
 
 
Wioleta Spyrka fizyka, matematyka
 
 
Beata Winiarska język polski
 
 
Natalia Winiarska-Boike język angielski
 
 
Katarzyna Zadora pedagog szkolny