Nawigacja

Aktualności

Niedziela 22.07.2018

Harmonogram dzwonków na lekcje i przerwyHarmonogram dzwonków na lekcje i przerwy

 1.  7.35 – 8.20
 2.  8.30 – 9.15
 3.  9.20 – 10.05
 4.  10.10 – 10.55 - ZUPA
 5.  11.05 – 11.50 – II danie
 6.  12.05 – 12.50
 7.  12.55 – 13.40
 8.  13.45 – 14.30

Nowy rok szkolny 2018/2019

Nowy rok szkolny 2018/2019

Nowym obwodem Zespołu Szkoły i Schroniska Młodzieżowego jest część Stryszawy od nr 313 do numeru 787.

Dyrektor Szkoły ogłasza się zapisy uczniów na nowy rok szkolny 2018/2019  do klas od pierwszej do ósmej  szkoły podstawowej.

Uczniowie klasy pierwszej i drugiej będą realizować naukę w budynku Gimnazjum – jeden oddział oraz w budynku szkoły u Sarleja – drugi oddział.

Uczniowie klas od IV do VIII będą realizować obowiązek szkolny w budynku Gimnazjum.

Ogłasza się również zapisy do oddziałów przedszkolnych w budynku szkoły u Sarleja.

Do przedszkola można zapisać dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Zapisu należy dokonać w terminie od 26 lutego do 30 marca 2018 r.

Wójt Gminy Stryszawa zapewnia dowóz oraz opiekę w czasie dowozu dla uczniów realizujących obowiązek szkolny w obu placówkach.

Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać w obu budynkach szkolnych. Niezbędne wnioski są dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie oraz w obu placówkach.

Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie tel.: 33 8747593
Gimnazjum nr 1 w Stryszawie tel.: 33 8747008

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018, które zapewnia szkoła (oprócz podręczników do języka niemieckiego dla klas IV-VI oraz religii):

 1. Wykaz podręczników dla klas I-III szkoły podstawowej dostępny jest tutaj
 2. Wykaz podręczników dla klas IV-VII szkoły podstawowej dostępny jest tutaj
 3. Wykaz podręczników dla klas II gimnazjum dostępny jest tutaj
 4. Wykaz podręczników dla klas III gimnazjum dostępny jest tutaj

Rodzice we własnym zakresie zakupują z wykazów tylko podręczniki i ćwiczenia do języka niemieckiego dla klas IV, V i VI szkoły podstawowej, do nauki religii we wszystkich klasach oraz tylko ćwiczenia do języka polskiego dla klasy V – „Wyspy szczęśliwe. Zeszyt ćwiczeń z wiadomościami do kształcenia językowego cz.1 i 2”, wyd. WIKING oraz ćwiczenia dla klasy VI - „Wyspy szczęśliwe. Zeszyt ćwiczeń z wiadomościami do kształcenia językowego cz.1 i 2”, wyd. WIKING.

Szkolne Centrum Informacji i Kariery

Szkolne Centrum Informacji i Kariery
 1. Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”
 2. W celu zakwalifikowania do projektu niezbędne jest dostarczenie w terminie rekrutacji następujących dokumentów:
  Formularz zgłoszenia – załącznik nr 1

 3. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie dostępna będzie u prowadzącego Spinkę. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie danej szkoły zostanie umieszczona informacja o zakończeniu procesu rekrutacji i miejscu gdzie można uzyskać informacje– zał. nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 4. Osoby zakwalifikowane do projektu w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia/ zajęciach dostarczają podpisane i wypełnione następujące dokumenty:
  a. Deklarację o uczestnictwie w projekcie – załącznik nr 3.
  b. Oświadczenie uczestnika projektu (o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) – załącznik nr 4.
  c. Wypełniony formularz: Zakres danych osobowych do systemu SL 2014 – załącznik nr 5.

 5. § 6 regulaminu  - Warunki udziału w projekcie

  1. Warunkiem ukończenia zajęć i uzyskania zaświadczenia jest:
  a. złożenie podpisanych i poprawnie wypełnionych dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 oraz ust. 9 niniejszego Regulaminu.
  b. uczestnictwo w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego
  c. przygotowanie wspólnie z doradcą Indywidualnego Planu Działania
  2. Warunkiem udziału uczestnika w projekcie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania skutkuje niemożliwością uczestnictwa w projekcie.

PODRĘCZNIKI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 • 30.05.2018

  Uczniowie pierwszej klasy pod opieką p. Agaty Popielarczyk przygotowali urocze przedstawienie bajkowe. Powstało z myślą o Dniu Matki, ale zostało pokazane dwukrotnie. Dla kochanych Mam i dla przedszkolaków z okazji Dnia Dziecka.

  Pierwszoklasiści w krainie bajek - Obrazek 1

  Gratulujemy pomysłu i zdolności aktorskich!

 • 30.05.2018

  Z okazji Dnia Dziecka zaprosiliśmy do naszej szkoły przedszkolaki z naszej miejscowości. Mogli obejrzeć przedstawienie pierwszoklasistów „W krainie bajek” oraz sztukę teatralną „Mała Cyganeczka” zaprezentowaną przez gimnazjalistów i czwartoklasistów.

  Przedszkolaki w naszej szkole - Obrazek 1

  Na koniec wszyscy ustawili się do wspólnego zdjęcia.

 • 29.05.2018

  Połączone siły gimnazjalistów i uczennic klasy IV SP przygotowały pod opieką p. Małgorzaty Kłapyty przedstawienie na podstawie książki Wioletty Piaseckiej pt. „Mała Cyganeczka”. Historia opowiada o przyjaźni polskiej dziewczynki Marysi z tytułową  Małą Cyganeczką, Papuszą. Sztuka została pokazana dwukrotnie. Najpierw dla uczniów szkoły podstawowej  a następnie dla przedszkolaków.

  Mała Cyganeczka – opowieść o przyjaźni ponad podziałami - Obrazek 1

  Dziękujemy za miłe przyjęcie!

   

 • 29.05.2018

  Z okazji Dnia Dziecka odbył sie w naszej szkole występ zespołu METRUM.

  Dzień dziecka 2018 - Obrazek 1

 • Grupa Artystyczna Synapsy w większości składająca się z uczniów naszej szkoły otrzymała 30 maja 2018 roku Nagrodę Starosty Suskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Opiekunami grupy są: Małgorzata Kłapyta i Piotr Pochopień.

  Nagroda Starosty Suskiego dla Grupy Artystycznej Synapsy - Obrazek 1

  Mimo że grupa działa od niedawna, nakręciła trzy filmy dostępne na kanale youtube o twórcach stryszawskich w ramach Tryptyku Stryszawskiego:

  1. O Władysławie Froncie – malarzu ze Stryszaw
 • 06.05.2018

  Tym razem Grupa Artystyczna Synapsy pod opieką Małgorzaty Kłapyty i Piotra Pochopnia zaprezentowała mieszkańcom naszej wsi sylwetkę i twórczość zapomnianego poety – Henryka Biłki,  urodzonego w 1910 r. w Stryszawie, zmarłego w 1978 r. w Andrychowie. Bardzo wcześnie osierocili go rodzice, ciężko pracował, chciał się uczyć i eksternistycznie zdawał egzaminy szkoły podstawowej i średniej. Pracował jako leśniczy w Jeleśni i Andrychowie, był prezesem Grupy Literackiej Gronie i pisał wiersze oraz legendy. Zostały wydane trzy tomiki jego wierszy: Medytacje chłopskie, Spadnę gwiazdą i Spłynęło latami.

 • 27.03.2018

  Relacja fotoraficzna z Festiwalu Gier Logicznych, który odbył sie w naszej szkole 27 marca 2018.

  Festiwal gier logicznych 2018 - Obrazek 1

 • 11.02.2018

  11 lutego 2018 roku w Domu Zabawkarza przy Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie młodzież z Grupy Artystycznej Synapsy ze swoimi opiekunami, Małgorzatą Kłapytą i Piotrem Pochopniem, przygotowała wieczór poezji Stana Mauritsa, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii.

  Wieczór poezji Stana Mauritsa - Obrazek 1

  Stan Maurits, to pseudonim artystyczny, który rozszyfrowali uczestnicy wieczoru poezji. Właściwie artysta nazywa się Constant Wouters  i jest Belgiem, który od 2011 roku mieszka w Stryszawie. Młodzież zaprezentowała publiczności wiersze Stana Mauritsa a sam mistrz opowiadał o swoich obrazach.

 • 22.12.2017

  W dniu 22 grudnia 2016 roku obchodziliśmy w naszej szkole Wigilię i Jasełka. Dzień rozpoczął się Wigilią w klasach, podczas której podzieliliśmy się opłatkiem i wspólnie kolędowaliśmy. Następnie obejrzeliśmy "Jasełka" przygotowane przez uczniów klasy VII,  IIc, IIIb oraz IIIa pod kierunkiem p. Iwony Skowron i p. Agaty Kłapyty.

  Jasełka 2017 - Obrazek 1

  Galeria fotografii

 • 08.12.2017

  To już trzeci film nakręcony przez Grupę Artystyczną Synapsy. Jego premiera odbyła się 3 grudnia 2017 roku w remizie OSP w Stryszawie a premiera szkolna 8 grudnia 2017 r.

  „Co ma być, to będzie… - rzecz o Ignacym Szklarczyku” - Obrazek 1

  Film opowiada o losach Ignacego Szklarczyka, rzeźbiarza ze Stryszawy z osiedla Czerna, który był twórcą ołtarzy w Kaplicy na Siwcówce oraz ołtarza w bocznej kaplicy Kościoła św. Anny w Stryszawie. Jego historia została przedstawiona w połączeniu z losami rodziny brata Michała, skazanej na wysiedlenie w czasie II wojny światowej wraz z większością mieszkańców Czernej.